ความสุขนั้นอยู่ใน 3 สิ่งต่อไปนี้

ความสุขนั้นอยู่ใน 3 สิ่งต่อไปนี้

หนึ่ง : การขอบคุณต่อความโปรดปรานที่ได้รับจากอัลลอฮฺ
สอง : การอดทนต่อบททดสอบ
สาม : การขออภัยโทษต่อความผิดบาปทั้งหลาย

สาระประโยชน์จากคำกล่าวของท่านชัยคฺมุฮัมมัด บุตรของอับดุลวะฮาบ จากบทนำในตำราของท่านที่ชื่อว่า ริซาละฮฺ อัลเกาะวาอิด อัลอัรบะอฺ

عنوان السعادة ثلاثة :
١- الشكر على نعمة الله تعالى.
٢- الصبر على البلاء.
٣- الاستغفار للذنوب.

الفائدة المستخرجة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مقدمة رسالته القواعد الأربع.

แปลโดย อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

Facebook:Yahya Haskanbancha