ความโปรดปราน 3 ประเภทที่บ่าวของอัลลอฮฺจะได้รับ

ท่านอิบนุลก็อยยิมได้กล่าวว่า “ความโปรดปราน สิ่งดีๆที่บ่าวของอัลลอฮฺได้รับนั้นมีสามประเภทด้วยกันคือ

1.ความโปรดปรานที่บ่าวของอัลลอฮฺได้รับแล้ว
2.ความโปรดปรานที่ยังมาไม่ถึงโดยเขาคาดหวังว่าจะได้รับ
3.ความโปรดปรานที่เขาได้รับแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวว่าได้รับมันแล้ว

และเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้บ่าวของพระองค์ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงให้เขามีความสำนึกและรับรู้ว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากพระองค์และทำให้เขาขอบคุณพระองค์ ซึ่งการขอบคุณนี้จะทำให้ความโปรดปรานที่เขาได้รับจากพระองค์ยังคงอยู่กับเขาต่อไป และมันจะไม่สูญหายไปจากเขา เพราะความโปรดปรานนั้นจะสูญหายไปหากว่าเขาทำสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นการทำให้มันคงอยู่กับเขาต่อไปก็คือการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ ควบคู่กับการทำความดี ซึ่งมันจะเป็นเหตุให้เขาได้รับความโปรดปรานที่ยังมาไม่ถึงและเขาคาดหวังว่าจะได้รับมัน

และพระองค์จะทรงทำให้เขารู้ถึงหนทางต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทำให้ความโปรดปรานที่ได้รับนั้นถูกตัดขาดและหายไปควบคู่กับการออกห่างจากสาเหตุและหนทางเหล่านั้น ฉะนั้นดังที่กล่าวมานี้คือการที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่เขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และพระองค์จะทรงทำให้เขารู้ซึ้งถึงความโปรดปรานต่างๆที่เขาได้รับจากพระองค์ในสิ่งที่เขาไม่รู้สึกตัวว่าได้รับมันแล้ว”

จากตำราอัลฟะวาอิด ของท่านอิมามอิบนุลก็อยยิม หน้าที่ 172-173

ยกตัวอย่าง

นายสรพงศ์ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺด้วยการมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย นี่คือความโปรดปรานที่เขาได้รับ(ประเภทที่หนึ่ง) และเมื่อเขาได้รับแล้ว เขาก็รู้สำนึกถึงความโปรดปรานที่ได้รับนี้ เขาจึงของคุณอัลลอฮฺที่ประทานเงินทองให้เขา และเขาก็ทำความดีด้วยการบริจาคเงินที่อัลลอฮฺประทานให้เขานี้แก่คนยากจน และการกระทำแบบนี้จะเป็นเหตุให้เขาได้รับความโปรดปราน ได้รับสิ่งดีๆ(ประเภทที่สอง)จากอัลลอฮฺต่อไปเรื่อยๆในวันข้างหน้า และอัลลอฮฺจะทรงให้เขารู้ว่าอะไรคือสิ่งต่างๆที่จะทำให้เงินทองเขาสูญหาย หรือหมดไป ซึ่งก็ได้แก่การทำสิ่งฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม เช่น การทุจริต คดโกง ยักยอก ขโมยเงินคนอื่น ฯลฯ ซึ่งเมื่อเขารู้เช่นนี้แล้ว เขาก็จะออกห่างจากหนทางและสาเหตุต่างๆที่จะทำให้เงินทองเขาสูญหายหรือหมดไป และพระองค์ก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺมากมายโดยที่เขาไม่รู้ตัว(ประเภทที่สาม) โดยให้เขาได้ไปเห็นคนยากจนขัดสนที่ทุกข์ยากลำบาก หาเช้ากินค่ำ เมื่อนั้นเขาก็จะรู้ว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮฺมอบให้กับเขานั้นมันมากมายเหลือเกิน ซึ่งบางครั้งคนเรากว่าจะรู้ว่าความโปรดปรานที่เขาได้รับจากอัลลอฮฺนั้นมันมากมายแค่ไหนก็ต่อเมื่อเขาได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้ว ซึ่งบางอย่างมันก็สายเกินไปในตอนที่ได้รู้ และบางอย่างก็มีโอกาสปรับปรุงแก้ไข และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้
คนที่สุขภาพดี แข็งแรง จะไม่รู้ซึ้งถึงความโชคดีของตัวเองต่อเมื่อเขาเจ็บป่วยและอ่อนแอ
ฉะนั้นเราจงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่สำนึกและรู้คุณต่อพระองค์เถิด เพื่อที่ความโปรดปรานจากพระองค์จะได้อยู่กับเราเรื่อยไป
วัลลอฮฺ อะอฺลัม