“จงเปลี่ยนธรณีประตูของเจ้าเถิด” เรื่องราวสะท้อนสังคม

นบีอิบรอฮีมแก่ท่านนบีอิสมาอีล “จงเปลี่ยนธรณีประตูของเจ้าเถิด”

หลังจากที่ท่านนบีอิสมาอีลแต่งงานแล้ว ท่านนบีอิบรอฮีมก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนที่นครมักกะฮฺ แต่ทว่าในวันนั้นท่านนบีอิสมาอีลไม่อยู่บ้าน ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามภรรยาของนบีอิสมาอีล นางตอบว่าท่านนบีอิสมาอีลออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพให้แก่ครอบครัว

ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามนางว่า ชีวิตครอบครัวของพวกเขาเป็นอย่างไร นางจึงตอบไปว่า ชีวิตครอบครัวของนางอยู่อย่างย่ำแย่ และลำบากยากแค้น ท่านนบีอิบรอฮีมจึงบอกกับนางไปว่า เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้านแล้ว ให้บอกว่าฉันฝากสลามและสั่งให้เขาเปลี่ยนธรณีประตูของเขาเสียเถิด

เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้าน ท่านก็ถามภรรยาไปว่ามีใครมาที่บ้านหรือเปล่า นางตอบว่ามีชายชราคนหนึ่งมีลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ และเขาก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว นางจึงตอบว่า ครอบครัวของนางอยู่อย่างลำบากยากแค้น ท่านนบีอิสมาอีลจึงถามว่าเขาได้แนะนำสั่งใช้อะไรเพิ่มเติมอีกไหม นางตอบว่าเขาสั่งให้ท่านเปลี่ยนธรณีประตูของท่านด้วย

ท่านนบีอิสมาอีลจึงบอกภรรยาว่า ชายชราคนนั้นคือ พ่อของฉันเอง และท่านสั่งใช้ให้ฉันแยกทางกับเธอ ท่านนบีอิสมาอีลจึงได้หย่ากับภรรยาของเขา แล้วแต่งงานกับภรรยาคนใหม่

จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งท่านนบีอิบรอฮีมได้กลับมาเยี่ยมเยียนท่านนบีอิสมาอีลอีกครั้งหนึ่ง ก็พบว่าท่านนบีอิสมาอีลไม่อยู่ที่บ้าน ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามภรรยาของท่านนบีอิสมาอีล นางตอบว่า ท่านนบีอิสมาอีลออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพให้แก่ครอบครัว

ท่านนบีอิบรอฮีมจึงถามนางถึงการใช้ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง นางตอบว่าครอบครัวของนางอยู่อย่างสุขสบายไม่เดือดร้อนอะไรพร้อมกับสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮฺ

นบีอิบรอฮีมถามนางว่าที่บ้านกินและดื่มอะไร นางตอบว่า เนื้อสัตว์และน้ำ ท่านนบีอิบรอฮีมจึงได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญและความเพิ่มพูนในอาหารและเครื่องดื่มแก่ครอบครัวของท่านนบีอิสมาอีล

จากนั้นท่านนบีอิบรอฮีมก็บอกนางว่า เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้านให้บอกว่าฉันฝากสลามถึงเขา และบอกให้เขาจงรักษาธรณีประตูของเขาให้ดี

เมื่อท่านนบีอิสมาอีลกลับมาถึงบ้าน ท่านก็ถามภรรยาว่ามีใครมีบ้านหรือไม่ นางตอบแบบชมเชยว่ามีชายชราที่ดีคนหนึ่งมาที่บ้านถามถึงท่าน และนางก็บอกไปว่าท่านไม่อยู่ แล้วชายชราก็ถามนางถึงการใช้ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวว่าเป็นอย่างไร นางจึงตอบว่าครอบครัวของนางอยู่อย่างสุขสบาย ท่านนบีอิสมาอีลถามภรรยาว่าชายผู้นั้นได้สั่งเสียแนะนำอะไรอีกไหม นางตอบว่า เขาฝากสลามถึงท่านและสั่งให้ท่านจงรักษาธรณีประตูของท่านไว้ให้ดี

ท่านนบีอิสมาอีลจึงบอกภรรยาว่า ชายชราผู้นั้นคือ พ่อของเขา(นบีอิบรอฮีม) และเขาสั่งใช้ให้ท่านนบีอิสมาอีลรักษาและดูแลภรรยาคนนี้ไว้ให้ดี

(ความหมายจากหะดีษที่บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรีย์)

ข้อคิดจากหะดีษบทนี้

จากหะดีษบทนี้ เราจะเห็นว่าภรรยาเปรียบเสมือนประตูบ้าน เพราะนางคือผู้ที่เก็บรักษาเรื่องราวของสามีและสมาชิกครอบครัวในบ้านของนาง ซึ่งหากว่าธรณีประตูบานนี้เป็นธรณีประตูที่ดี บ้านหลังนั้นก็จะอยู่อย่างมั่นคง และความลับหรือสิ่งมิพึงประสงค์ในบ้านก็จะไม่รั่วไหล แต่หากว่าบานประตูบานนั้นเป็นบานประตูที่ไม่ดี บ้านหลังนั้นก็จะอยู่อย่างทุกข์ระทมและลำบาก

ท่านนบีอิบรอฮีมจึงสั่งใช้ให้เลือกธรณีประตูที่ดีและมั่นคง เพราะ….

ภรรยาที่ดี(ไม่ใช่คนที่เคร่งแบบเลยเถิดแบบสุดโต่ง หรือหย่อนยานจนออกนอกกรอบคำสอนของศาสนา)นั้นจะเป็นคนที่ช่วยให้ครอบครัวของเราดำเนินไปในทิศทางที่ดี

เพราะภรรยาที่ดีเปรียบเหมือนเครื่องประดับที่ดีที่สุดในโลกนี้ และนางจะทำให้ท่านมีความสุขสบายใจคราใดที่ท่านมองไปที่นาง และนางจะช่วยรักษาภาพลักษณ์และเกียรติของคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากคำครหาของคนอื่นๆ และนางก็จะไม่ไปละลาบละล้วงเที่ยวสอดส่องเรื่องภายในของสมาชิกครอบครัวคนอื่นเพื่อตำหนิและเหน็บแนมด้วยเช่นกัน

ในทางกลับกัน ภรรยาที่ไม่ดี(เคร่งและคลั่งศาสนาแบบเลยเถิดและสุดโต่ง หรือ หย่อนยานและออกนอกกรอบคำสอนของศาสนา)นั้นจะเป็นคนที่มีส่วนทำให้ชีวิตของเราตกต่ำย่ำแย่ลง

โดยหากนางเป็นคนที่เคร่งศาสนาแบบสุดโต่งนางก็จะหยิ่งผยองกับการทำความดีที่นางทำ และมองสามีของนางรวมถึงคนอื่นรอบข้างด้วยสายตาแห่งการตำหนิและดูถูก และหากนางเป็นคนหย่อนยานและฝ่าฝืนคำสอนศาสนา นางก็จะไม่รับฟังคำตักเตือนใดๆที่ศาสนาได้สั่งใช้หรือห้ามปราม ซึ่งทั้งสองประเภทนี้จะทำให้ท่านอยู่อย่างทุกข์ระทมและมีชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่

และบางคนก็จะชอบนำเอาเรื่องภายในครอบครัวไปเล่าให้คนอื่นฟังในทางเสียหาย และที่ร้ายไปกว่านั้นภรรยาลักษณะนี้บางคนก็จะชอบไปเที่ยวสอดส่องเรื่องในครอบครัวคนอื่นเพื่อนำไปตำหนิและเหน็บแนมให้ผู้อื่นฟังในทางเสียหาย ก็ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างอึดอัดและไม่เป็นสุข

อ่านเรื่องเล่าจากหะดีษบทนี้จบแล้วลองหันมาสังเกตตัวเองว่า ตัวเราเป็นอย่างไรและธรณีประตูของบ้านเราเป็นอย่างไร ถ้าตัวเราแย่ก็จงปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้น และธรณีประตู ของเราหากว่ามันชำรุด เสื่อมโทรมก็จงอดทนซ่อมแซมให้มันดีขึ้นเถิด แต่หากว่ามันเกินจะซ่อมแซมแล้วก็จงเปลี่ยนบานประตูใหม่เถิด เพื่อที่สังคมมุสลิมจะได้มีครอบครัวที่ดีเพิ่มขึ้นและทำให้สังคมมุสลิมโดยรวมอยู่อย่างสงบสุข

วัลลอฮฺ อะอฺลัม

บทความ โดย อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา