ดุอาอฺที่ควรขอเมื่อมีสิ่งที่ไม่แน่ใจมาประสบกับเรา

ดุอาที่ควรจะขอโดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งที่ไม่แน่ใจมาประสบกับเราทำให้เรารู้สีกว่า เราควรจะเชื่อสิ่งไหนดี

“اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما ” ابن كثير (1/ 444) .

หนึ่งจากบทดุอาที่ท่านอุมัร บุตรของ อัลค็อตต็อบได้วิงวอนขอก็คือ

อัลลอฮุมม่า อะรินัลฮักก้อ ฮักก็อน วัรซุกนัตติบาอะฮฺ วะอะรินัลบาติล่า บาติลัน วัรซุกนัจตินาบะฮฺ วะลา ตัจอัลฮุ มุลตะบิซัน อลัยนา ฟะนะดิ้ล วัจอัลนา ลิลมุตตะกีน่า อิมามา

โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้เรามองเห็นความจริงเป็นความจริง และได้โปรดให้เราปฏิบัติตามความจริง และได้โปรดให้เรามองเห็นความเท็จเป็นความเท็จ และได้โปรดให้เราออกห่างจากความเท็จ และอย่าได้ทรงทำให้ความเท็จสร้างความสับสนให้แก่เรา ซึ่งจะทำให้เราหลงผิด และได้โปรดให้เราเป็นผู้นำของบรรดาผู้มีความยำเกรงด้วยเถิด

จากหนังสือ ตัฟซีร อิบนุ กะษีร เล่มที่ 1 หน้าที่ 444

ผมว่ากำลังเข้ากับสถานการณ์ที่พี่น้องมุสลิมกำลังถูกบททดสอบกับนโยบายหรือ คำสอนที่บรรดาผู้รู้ได้นำเสนอ บางท่านยังสับสนว่า จะเอายังไงดี ใครถูกใครผิด
เรามาขอดุอาบทนี้กันเถอะครับ เพื่อที่อัลลอฮฺจะได้เมตตาและให้เราเป็นหนึ่งจากผู้ที่อยู่บนทางนำอันถูกต้อง
ขอให้พี่น้องที่รักทุกท่านได้รับความดีงามจากดุอาบทนี้และรอดพ้นจากความหลงผิดทั้งหลายด้วยเถิด อามีน

อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา