ด่าทอ สบถ ขณะที่โมโห จะทำให้เสียศีลอดหรือไม่?

🌷คำถาม : ในเดือนรอมฎอน เมื่อคนๆหนึ่งโมโหในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็สบถด่าทอในขณะที่เขาโมโหอยู่นั้นจะทำให้การถือศีลอดของเขาเป็นโมฆะ(ใช้ไม่ได้)หรือไม่?

🌷คำตอบ : การถือศีลอดของเขาถือว่ายังไม่เป็นโมฆะ(ยังไม่เสียหาย) แต่ว่าผลบุญการถือศีลอดของเขานั้นบกพร่อง

ดังนั้นจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องควบคุมตัวเอง และระวังคำพูดของเขาให้ปลอดจากการด่าทอ นินทา ใส่ร้าย ฯลฯนอกเหนือจากนี้ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามในขณะถือศีลอดหรือในวาระอื่นๆ

โดยเฉพาะในขณะที่ถือศีลอดนั้นถือว่ายิ่งต้องระมัดระวังมากกว่าวาระอื่นๆเป็นพิเศษในการรักษาการถือศีลอดของเขาให้สมบูรณ์มากที่สุด

และเขาจะต้องออกห่างจากการทำอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และจะต้องระวังไม่ให้ตนเองเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายและความเกลียดชังรวมถึงความแตกแยก

เนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า

“ดังนั้นในวันที่ถือศีลอด คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้แสดงพฤติกรรมต่ำทรามหรือโวยวาย ทะเลาะกัน(บางสายรายงาน ระบุว่า เย้ยหยัน)ในวันนั้น และหากว่ามีคนใดคนหนึ่งมาต่อล้อต่อเถียงหรือท้าต่อยท้าตีกับเขา ดังนั้นเขาจงกล่าวกลับไปว่า แท้จริงฉันคือผู้ถือศีลอด”

บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรีย์และอิมามมุสลิม

📚 อ้างอิงจาก ตำราประมวลคำตอบปัญหาศาสนาโดยคณะกรรมาธิการถาวรเพื่อการค้นคว้าวิชาการและตอบปัญหาแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบีย (เล่มที่ 10 หน้าที่ 332-333)


🌷เสริมจากผู้แปล

และหากมีความจำเป็นในการถกปัญหาศาสนากันจะต้องให้การถกนั้นอยู่ในกรอบของวิชาการ ส่วนคำหยาบคาย เย้ยหยันตัวบุคคลในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับหลักศาสนานั้นไม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยในเชิงวิชาการศาสนาที่อิสลามอนุญาตหรือผ่อนผันให้แต่อย่างใด เพราะการดะวะฮฺเชิญชวนผู้คนไปสู่อิสลาม หรือการตักเตือนกันนั้นจะต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และใช้คำพูดที่ดีไม่หยาบคาย ไม่เย้ยหยัน ไม่ดูถูกกันครับ มิเช่นนั้นแล้ว การสั่งใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามให้ออกห่างจากความชั่ว จะแปรเปลี่ยนไปเป็น การสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินแทนครับ

ขนาดว่านอกเดือนรอมฎอน การด่าทอ ใส่ร้าย และทำร้ายผู้อื่น ยังมีสิทธิ์เป็นผู้ล้มละลายในวันกิยามะฮฺได้เลย แล้วนี่หากว่าในเดือนรอมฎอนความผิดบาปเหล่านี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขนาดไหนครับ

เดือนแห่งความดีงาม เดือนแห่งความจำเริญ เดือนแห่งการอดทดอดกลั้น เดือนแห่งความยำเกรง อย่าให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำลายมันให้สูญสลายและไร้ค่าจนอาจจะนำไปสู่การเป็นหนึ่งในบุคคลสามประเภทที่ท่านญิบรีลดุอาสาปแช่งและท่านนบีก็เห็นด้วยเลยนะครับ

วัลลอฮฺ อะอฺลัม


แปลและเรียบเรียงโดย อาจารย์ยะห์ยา หัสการบัญชา