ฟัตวาข้อตัดสินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19

สรุปคำตอบสำหรับข้อตัดสินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดไวรัสโควิด-19

โดยคณะกรรมาธิการถาวรเพื่อการค้นคว้าและตอบปัญหาศาสนา

แห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย

ข้อตัดสินของการทำละหมาดโดยสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ

คำถาม : อยากทราบข้อตัดสินของการทำละหมาดในสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความวิตกกังวลว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ

คำตอบ : สามารถกระทำได้

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ข้อตัดสินของการยืนละหมาดห่างกันเนื่องจากกลัวโรคระบาด

คำถาม : พวกเราทำงานอยู่ในสถานพยาบาล และพวกเราก็ละหมาดเป็นหมู่คณะ(ญะมาอะฮฺ) โดยยืนในแถวเดียวกัน และยืนห่างกันประมาณหนึ่งเมตร และอิมามยืนอยู่ข้างหน้าของพวกเรา อยากทราบว่าการละหมาดของพวกเราถูกต้องไหม?

คำตอบ : สามารถกระทำ(ละหมาดแบบนั้น)ได้ โดยไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

วิธีการละหมาดของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีความยากลำบากในการทำความสะอาด(ทำน้ำละหมาด,ตะยัมมุม)เพื่อทำละหมาด

คำถาม : ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19บางคนไม่สามารถทำน้ำละหมาด และสามารถทำตะยัมมุมได้แต่เกรงว่าการทำตะยัมมุมอาจส่งผลก่อให้เกิดอันตรายกับระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยได้ อยากทราบว่าเขาจะต้องทำความสะอาดอย่างไรเพื่อทำละหมาด?

คำตอบ : หากว่าการทำตะยัมมุมก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ให้เขาทำละหมาดตามสภาพที่เอื้ออำนวยสำหรับเขา(คือไม่จำเป็นต้องทำน้ำละหมาดและไม่ต้องทำตะยัมมุม)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ข้อตัดสินในการทำตะยัมมุมสำหรับผู้รักษาหรือช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

คำถาม : อนุญาตให้ผู้ที่ทำการรักษาหรือช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ทำตะยัมมุมได้หรือไม่ เนื่องจากเขาสวมชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างหนาแน่นมิดชิดและมีความยากลำบากในการถอดชุดออก(เพื่อทำน้ำละหมาด)?

คำตอบ : หากว่าเขาไม่สามารถถอดชุดหรือหากว่าถอดชุดออกแล้วจะมีอันตราย ก็ให้เขาทำละหมาดตามสภาพที่เอื้ออำนวยสำหรับเขา(อนุญาตให้ตะยัมมุมได้)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ข้อตัดสินของผู้ที่ทำการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19จนกระทั่งหมดเวลาละหมาด

คำถาม :  (ข้อตัดสิน)ผู้ที่ทำการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ที่มีผู้ป่วยต้องคอยช่วยเหลือและรักษาหลายคน และไม่สามารถทำละหมาดให้ตรงตามเวลาได้ เนื่องจากเขายุ่งอยู่กับการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยอาการหนักจนเขาไม่สามารถผละออกจากงานเพื่อมาทำละหมาดได้เลยจนกระทั่งหมดเวลาละหมาด

คำตอบ : ให้เขาทำละหมาดเมื่อมีความสามารถ แม้ว่าจะหมดเวลาละหมาดไปแล้วก็ตาม

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ข้อตัดสินของผู้ป่วยโควิด-19เมื่อเข้าเวลาละหมาดฟัรฎูและเขาไม่สามารถทำน้ำละหมาด

คำถาม : หากว่าผู้ป่วยโควิด-19อยู่ในสภาพที่ไม่สะอาด และเขาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีห้องน้ำ และขณะนั้นเข้าเวลาละหมาดฟัรฎู(ภาคบังคับ)แล้ว ซึ่งการเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ๆเขาอยู่นั้นจะก่อให้เกิดอันตราย อยากทราบว่าเขาจะต้องทำความสะอาดและทำละหมาดอย่างไร?

คำตอบ : ให้ผู้ป่วยโควิด-19คนนั้นทำละหมาดตามสภาพที่เอื้ออำนวยสำหรับเขา หากว่าเขาสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ การทำความสะอาดด้วยน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขา และหากว่าเขาไม่สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้ ก็ให้เขาทำตะยัมมุม และหากว่าเขาไม่สามารถทำน้ำละหมาดและไม่สามารถทำตะยัมมุมได้ ก็ให้เขาละหมาดตามสภาพที่เอื้ออำนวยสำหรับเขา(โดยไม่ต้องทำน้ำละหมาดและตะยัมมุม)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ข้อตัดสินสำหรับผู้ที่ทำการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ที่มีความรู้สึกว่าตนเองทำหน้าที่บกพร่อง

คำถาม : ขณะที่ผู้ทำการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19กำลังปฏิบัติหน้าที่ของเขาอยู่นั้น ได้มีผู้ป่วยมากมายมารอเข้ารับการรักษาจากเขา และเขาต้องเสียเวลาหลายนาทีหมดไปกับการสวมชุดป้องกันการติดเชื้อไวรัสจนเป็นเหตุให้เขาล่าช้าในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งทำให้บางคนรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเขาในการรักษาผู้ป่วย อยากทราบว่าเขาจะมีความผิดบาปหรือไม่(ที่ล่าช้าหรือเสียเวลาหลายนาทีไปกับการสวมชุดป้องกันการติดเชื้อจนผู้ป่วยต้องรอนาน)?

คำตอบ : ไม่เป็นไร(ไม่ถือเป็นความผิดแต่อย่างใดในเรื่องนี้)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ผู้ที่ทำการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19นั้น ให้เขาอดทนและหวังผลบุญตอบแทน(จากอัลลอฮฺ)

คำถาม : บรรดาแพทย์และผู้ทำการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19หลายคนนั้น มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19ในขณะที่พวกเขาทำการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย อยากทราบว่าท่านทั้งหลายมีคำแนะนำใดบ้างให้แก่บรรดาแพทย์และทีมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19?

คำตอบ : พวกเขา(แพทย์และทีมช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19)นั้นจำเป็นจะต้องอดทนและหวังผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺในการทำงานนี้  เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขานั้นสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยมากมาย

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ข้อตัดสินของการงดเยี่ยมพ่อแม่เนื่องจากกลัวการติดเชื้อโรคระบาด

คำถาม : อยากทราบว่า ผู้รักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ที่ต้องปะปนกับผู้ป่วยนั้น หากว่าเขาไม่ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ของเขาเนื่องจากเกรงกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการเนรคุณต่อพ่อแม่หรือไม่?

คำตอบ : การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการเนรคุณต่อพ่อแม่

———————————————————————————————————

รายชื่อคณะกรรมาธิการถาวรในการตอบปัญหา

หัวหน้าคณะฯ  ชัยคฺอับดุลอะซีซ บุตรของ อับดุลลอฮฺ บุตรของ มุฮัมมัด อาลุชัยคฺ

คณะกรรมการ ชัยคฺศอลิหฺ บุตรของ เฟาซาน อัลเฟาซาน

คณะกรรมการ  ชัยคฺมุฮัมมัด บุตรของ หะซัน อาลุชัยคฺ

คณะกรรมการ  ชัยคฺอับดุสสลาม บุตรของ อับดุลลอฮฺ อัลสุลัยมาน

หมายเลขฟัตวาที่ 28068  วันที่ 17 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮฺศักราชที่ 1441  (ตรงกับวันที่  10/05/2020)

แปลและเรียบเรียงโดย ยะห์ยา หัสการบัญชา