สิ่งที่ควรอ่านในคืนที่แสวงหาลัยละตุลก็อดร์(คืนที่ดียิ่งกว่า 1,000เดือน)

สิ่งที่ควรอ่านในคืนที่แสวงหาลัยละตุลก็อดร์(คืนที่ดียิ่งกว่า 1,000เดือน)

ทั้ง 11 อย่างนี้ มีที่มาจากหะดีษเศาะเหี๊ยะฮฺทั้งหมด บอกให้ทราบเพื่อความสบายใจของพี่น้องที่จะนำไปกล่าวครับ ว่ามีที่มาที่ไป และแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง ไม่ใช่หะดีษปลอม หรือหะดีษอ่อนหลักฐานครับ วัลลอฮฺ อะอฺลัม

ไฟล์เอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1EhbFvzYCy323ApLmOzxup5wnxwSS8Vtw/view?fbclid=IwAR1mtX7WjFx-j4YWbLWtKIphs1QXOoIlDpF83w0H-WKz23CdmOjALSDsSa0

เรียบเรียงโดย อาจารย์ ยะห์ยา หัสการบัญชา