หนังสือศาสดาพยากรณ์ อ่านได้หรือไม่? [ฟัตวาลัจนะฮฺฯ]

หนังสือของนาย “อาลี อักบัร”

******************************

เว็ปต์ไซต์ของก๊อดยานีสำนักละโฮร ภูมิใจนำเสนอผลงานชิ้นโบว์แดงของนักเขียนเขา โดยให้ดาวน์โหลดฟรีในรูปพีดีเอฟไฟล์ (PDF)

ก่อนที่จะกล่าวหากันว่าใส่ร้าย เบิ่งตาดูภาพด้านล่างนี้เสียก่อนครับ ตำราเล่มนี้เข้าใจว่ามีคนเอามาแปลเป็นไทยและยังเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ การแปลนั้นอาจจะนานมาแล้ว แต่หนังสือนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักอ่าน นักวิชาการ นักศึกษา และบางคนก็เข้าเลือดเข้าเนื้อไปแล้ว

หนังสือชื่อว่า ” Prophecies of the Holy Quran” และเข้าใจว่าคือหนังเล่มเดียวกันกับ “ศาสนดาพยากรณ์” เมื่อแปลเป็นไทยแล้ว

ในเล่มมีการกล่าวถึง

Prophecies in Relation to the Appearance of Al-Masih Al-Dajjal (The Anti-Christ) and Yajuj (Gog) and Majuj (Magog)

มะเสี๊ยฮุลดัจญาล ยะอ์ญูดมะอ์ญูด คือกล่าวถึงตามแบฉบับของก๊อดยานีนะครับ ไม่ใช่แบบที่เรารู้และเข้าใจกัน

ใครมีไว้บ้างครับระวังลูกหลานจะดื่มด่ำรสพระธรรมคำสอนของก๊อดยานนะครับ หากใครมีก็รีบๆ นำออกไปเผาหรือฝังดินเสีย ป้องกันการแพร่เชื้อความคิดความเชื่อแบบก๊อดยานีนะครับ

คำถาม : ในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว มีหนังสือ “ศาสดาพยากรณ์” ซึ่งแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมีชื่อว่า “อิสรออีลและเรื่องนบีต่างๆในอัลกุรอาน” ผู้เขียนชื่อ อาลี อักบัร ซึ่งได้ตีความหะดีษที่เกี่ยวกับสงคราม เหตุการณ์ต่างๆ และสัญญาณวันปรโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในลักษณะที่เกรงว่าเป็นอันตรายต่ออะกีดะฮฺของเยาวชนมุสลิม เช่น ตีความคำว่า “อัดดัจญาล” หมายถึง ความรู้ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือวัฒนธรรมของตะวันตก และตีความคำว่า “ยะอฺญูจ-มะญูจ” ว่าหมายถึงประเทศมหาอำนาจ และตีความเรื่องเกี่ยวกับนบีอีซา ว่าท่านเสียชีวิตและบทบาทของท่านจบสิ้นไปแล้ว และตีความคำว่า “อัดดาบบะฮฺ (เป็นสัญญาณแห่งวันกิยามะฮฺ)” หมายถึง คนต่ำต้อยหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และได้ตีความเรื่องอื่นๆในลักษณะ เช่นนี้ด้วย ซึ่งผู้แปลฉบับภาษาไทยกล่าวว่า เรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยว กับอะกีดะฮฺโดยสิ้นเชิง และไม่แตกต่างสำหรับคนที่จะเชื่อหรือจะปฏิเสธ และจะไม่ส่งผลกระทบต่ออีมานของมุสลิม ขอเรียนถามว่า การกล่าวเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่? และคำตอบต่อพวกนี้จะเป็นอย่างไร?

คำตอบ : เป็นวาญิบ(ความจำเป็น)สำหรับมุสลิมที่ต้องศรัทธาต่อสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงแจ้งไว้ หรือที่ท่านนบี ได้แจ้งไว้ ในเรื่องสัญญาณวันกิยามะฮฺหรือเรื่องอื่นๆ แน่นอน อัลลอฮฺตรัสในซูเราะตุลบะกอเราะฮฺว่า บรรดาผู้ยำเกรงพระองค์คือบรรดาผู้ศรัทธาในสิ่งเร้นลับ อัลลอฮฺทรงยกย่องชนเหล่านี้ และกล่าวว่าพวกเขาอยู่บนทางนำของพระผู้เป็นเจ้าของเขา และเป็นกลุ่มชนที่ประสบความสำเร็จ สิ่งต่างๆ ที่มีบทหะดีษจากท่านนบี ที่น่าเชื่อถือหรือที่มีอยู่ในอัลกุรอานจำเป็นต้องศรัทธา และห้ามปฏิเสธหรือตีความจากความหมายอันชัดแจ้งเป็นอันขาด ผู้ใดที่ปฏิเสธหรือตีความบทต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะหลงทางอันเที่ยงธรรมอย่างแน่นอน วะบิ้ลลาฮิตเตาฟีก วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัด วะอาลิฮี วะเศาะฮฺบิฮี วะซัลลัม

คณะกรรมการประจำองค์กรการวินิจฉัยและฟัตวา

ประธาน : อับดุลอะซีซ บินอับดุลลอฮฺ บินบาซ

กรรมการ : อับดุลลอฮฺ บินฆุดัยยาน

กรรมการ : อับดุลลอฮฺ บินกะอู๊ด

ฟะตาวา อัลลัจญฺนะตุดดาอิมะฮฺ ลิลบุฮูสิ อัลอิลมียะติ วัลอิฟตาอิ, รวบรวมโดย อัชชัยคฺอะหมัด อัดดุวัยชฺ, เล่มที่ 1, หน้า 385, ฟัตวาหมายเลย 6397

http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?languagename=en&lang=en&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=311&searchScope=7&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=116104097105108097110100#firstKeyWordFound