อะฮฺลุลกุรอานคือใคร? แล้วใครมีสิทธิ์เป็นได้บ้าง?

อะฮฺลุลกุรอานคือใคร? แล้วใครมีสิทธิ์เป็นได้บ้าง?

ท่านอิมามอิบนุ้ลก็อยยิมได้กล่าวว่า
“อะฮฺลุลกุรอาน(พรรคพวกของอัลกุรอาน)นั้นคือ ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ท่องจำอัลกุรอานก็ตาม
ส่วนผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานแต่ไม่เข้าใจความหมายและไม่ปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานนั้น เขามิใช่ผู้หนึ่งจากอะฮฺลุลกุรอาน แม้ว่าเขาจะอ่านและท่องจำอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องแม่นยำประหนึ่งลูกศรที่พุ่งเข้าเป้าอย่างตรงเผงก็ตาม”

จากตำราซาดุ้ลมะอาดของท่านอิมามอิบนุ้ลก็อยยิม เล่มที่ 1 หน้าที่ 327

และท่านชัยคฺอับดุลอะซีซ บิน บาซ ได้กล่าวในคำตอบปัญหาศาสนาในประเด็นนี้ไว้ว่า “และหากเขาสามารถท่องจำได้ด้วยก็จะยิ่งนับว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุด”

อ่านเพิ่มเติมได้จากฟัตวาชัยคฺบินบาซ
https://binbaz.org.sa/fatwas/28443/%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86?fbclid=IwAR0OiWnR3iqFyKOIZVc9Srleo-tOxKoRirGtGlK72u6QYYXJPd9Ps6nc9qE

ฉะนั้นผู้ใดที่ท่องจำอัลกุรอานได้ไม่มากหรือแทบไม่ได้เลย ท่านอย่าได้ท้อใจ เพราะหากท่านนำคำสอนจากอัลกุรอานไปปฏิบัติตามเท่าที่ท่านมีความสามารถท่านก็มีโอกาสจะได้เป็นหนึ่งในอะฮฺลุลกุรอาน(พรรคพวกของอัลกุรอาน)ด้วยเช่นกัน แต่หากผู้ใดสามารถท่องจำอัลกุรอานได้พร้อมกับเข้าใจความหมายและนำไปปฏิบัติตามก็นับว่าเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺอย่างล้นพ้น

และหนึ่งในคุณประโยชน์จากคำพูดของอิมามอิบนุ้ลก็อยยิมและเชคบินบาซ(รวมถึงปราชญ์อาวุโสท่านอื่นๆที่ไม่ได้นำมาเสนอในที่นี้)ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ก็คือ

…คุณค่าและเกียรติของปราชญ์อิสลามชั้นอาวุโสที่มีความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานพร้อมกับเข้าใจความหมายและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่ซึ่งคนธรรมดาสามัญ รวมถึงนักสอนศาสนา, นักเผยแผ่ศาสนาธรรมดาทั่วไปที่มีความรู้ไม่ถึงระดับปราชญ์ชั้นอาวุโสจะไปจาบจ้วงล่วงเกินหรือดูถูกดูแคลนในความรู้ความสามารถในด้านศาสนาของพวกท่านไม่ได้ และการนินทากล่าวหาใส่ร้ายปราชญ์เหล่านี้ในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานคือการกินเนื้อที่อาบยาพิษที่ผู้ใดที่กินเข้าไปแล้วย่อมได้รับความพินาศ…
วัลลอฮฺ อะอฺลัม