“อัลกุรอานกับรอมฎอน” [VDO+PDF]

เอกสารประกอบการบรรยาย

ความสำคัญของอัลกุรอานกับรอมฎอน : https://drive.google.com/file/d/1xrIIWihdKUn0u4SOasOqvmXMbRSixd-Q/view?usp=sharing

ความประเสริฐของอัลกุรอาน https://drive.google.com/file/d/0B1GUIBc3UMZRWV9nX2ZjaWJldXc/view?usp=sharing

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่1 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่2 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่3 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่ 4 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่5 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่6 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่7 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

“อัลกุรอานกับรอมฎอน” ตอนที่8 อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา