เจ้าหนี้ต้องจ่ายซะกาตจากทรัพย์ที่ยังอยู่กับลูกหนี้หรือไม่

เมื่อ ชัยคฺ บิน บาซ ร่อฮิม่าฮุ้ลลอฮฺถูกถาม
เรื่อง : เจ้าหนี้ต้องจ่ายซะกาตจากทรัพย์ที่ยังอยู่กับลูกหนี้มั้ย
————————————————-

السؤال :-
ما الرأي في الدين الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين ولم أستلم، هل أخرج الزكاة أم كيف أتصرف جزاكم الله خيرًا ؟

คำถาม :
ขอความเห็นเกี่ยวกับหนี้สินที่ดำเนินมาจะครบรอบปีซึ่งอยู่กับลูกหนี้ โดยที่ข้าพเจ้า(เจ้าหนี้) ยังไม่ได้รับคืนหนี้สินนั้น(จากลูกหนี้)เลย ฉันจะต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ แล้วฉันจะต้องทำอย่างไร , ขออัลลอฮฺตอบแทนคุณงามความดีแก่ท่านด้วย ?

الجواب :-
إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه،

คำตอบ :
กรณีที่หนี้สินนั้นอยู่กับลูกหนี้ที่ยังไม่สะดวกใช้ มีความทุกข์ยากลำบากที่จะชดใช้ ท่านก็ยังไม่ต้องจ่ายซะกาต จนกว่าจะได้รับมอบหนี้สินนั้นคืน

وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا،

เช่นเดียวกันกับกรณีที่ว่า ถ้าลูกหนี้เหนียวหนี้ (คือสะดวกใช้หนี้แต่ยังไม่ใช้) โดยท่านได้ทวงถามสิทธิแก่เขาแล้ว เขาก็บ่ายเบี่ยงยังไม่ชดใช้ กรณีนี้ก็ยังไม่บังคับท่าน(เจ้าหนี้)ต้องจ่ายซะกาตจนกว่าจะได้รับมอบหนี้สินนั้นคืน แล้วค่อยนับรอบขึ้นปีใหม่ไป

أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل، فهو كالذي عندك فيه الزكاة متى تم عليه الحول.

ส่วนกรณีหนี้สินนั้นอยู่กับลูกหนี้(ที่ดี) สะดวกใช้หนี้ ไม่เหนียวหนี้ เมื่อใดที่ท่านทวงหนี้สินแก่เขา เขาก็ชดใช้หนี้สินดังกล่าว กรณีนี้จำเป็นที่ท่านต้องจ่ายซะกาต เมื่อหนี้สินนั้นครบรอบปี. แม้ท่านจะยังไม่ได้รับหนี้สินคืนก็ตามที เหตุผลก็เพราะว่าหนี้สินดังกล่าว ประหนึ่งว่ายังอยู่กับท่าน ตราบใดที่ลูกหนี้นั้นดี ไม่เหนียวหนี้ ไม่บ่ายเบี่ยง ดังนั้นจึงเหมือนว่าหนี้สิน(ทรัพย์)นั้นยังอยู่กับท่าน ส่วนของซะกาตก็อยู่ในส่วนนั้น เมื่อมันครบรอบปี

المقدم : جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
ผู้นำเสนอคำถาม : ขออัลลอฮฺตอบแทนคุณงามความดีแก่ท่านด้วย

ที่มา
https://binbaz.org.sa/…/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%…

แปลโดย อ.เอาลา มูลทรัพย์