เหตุผลที่ความรักปรองดองกันในหมู่ผู้ที่ยึดมั่นวิถีแห่งสลัฟนั้นยิ่งใหญ่

เหตุผลที่ความรักปรองดองกันในหมู่ผู้ที่ยึดมั่นวิถีแห่งสลัฟนั้นยิ่งใหญ่ โดย อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา

🌷1. ความรักประเภทนี้ไม่สามารถถูกล้มล้างด้วยแนวคิดแบบเล่นพรรคเล่นพวก เพราะความรักประเภทนี้พร้อมจะยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องแม้จะมีพวกน้อย หรือเพียงลำพังก็ตาม
.
🌷2. ความรักประเภทนี้ผลประโยชน์ที่หอมหวนเย้ายวนใจไม่สามารถหลอกลวงหรือซื้อได้ เพราะความรักประเภทนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ในโลกหน้าเป็นสำคัญ และมีความสุขกับปัจจัยหะลาลที่ได้รับแม้จะน้อยนิด
.
🌷3. ความรักประเภทนี้ไม่คำนึงว่าคุณสังกัดองค์กรใด หรือจบจากสถาบันไหน เพราะความรักประเภทนี้คำนึงว่าคุณยึดมั่นแนวทางใดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
.
🌷4. ความรักประเภทนี้ไม่คล้อยตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เพราะความรักประเภทนี้ตั้งตระหง่านและยืนหยัดอยู่ในแนวทางและวิถีที่มั่นคงไม่แปรผัน แม้ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย หรือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตามในโลกใบนี้
.
🌷5. ความรักประเภทนี้ไม่สุดโต่งหรือหย่อนยานเพราะความรักประเภทนี้ตั้งอยู่บนความเป็นกลางตามที่ท่านนบีและชาวสลัฟได้เป็นแบบอย่างไว้ เพราะความเป็นกลางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครหน้าไหนเป็นผู้กำหนด เว้นแต่เป็นแนวทางและคำสอนของอัลลอฮฺและเราะสูลฯที่ได้กำหนดไว้
.
🌷6. ความรักประเภทนี้จะไม่นำพาไปสู่การแตกแยกกัน เพราะความรักประเภทนี้ผลักดันให้รักและสามัคคีกันบนความถูกต้อง แต่ถ้าหากต้องแตกหักกับผู้ที่ดื้อดึงและจมปลักอยู่กับความหลงผิด ก็เป็นการแตกในแบบที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นการแตกแยกในเรื่องที่มักง่ายหรือค้านกับแนวทางอันถูกต้อง
.
🌷7. ความรักประเภทนี้ไม่รักและโกรธเกลียดใครเพราะผลประโยชน์หรือเหตุผลที่ไร้ค่า และไม่ให้ท้ายคนทำผิด หรือขัดขวางคนทำดี เพราะความรักประเภทนี้สอนให้รักกันเพื่ออัลลอฮฺ โกรธเกลียดกันเพื่ออัลลอฮฺ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
.
🌷8. ความรักประเภทนี้ไม่ใช่ความรักที่ได้มาแบบมักง่าย หรือฉาบฉวย ไม่ใช่ความรักที่ใครก็สามารถอ้างได้ เพราะบทพิสูจน์ความรักประเภทนี้ดูที่การปฏิบัติและวิถีที่ดำเนิน ไม่ใช่เพียงคำอวดอ้างลอยลมเท่านั้น
.
🌷9. ความรักประเภทนี้ไม่นำพาไปสู่ความคลั่งใคล้หลงใหลในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนเกินขอบเขต เพราะความรักประเภทนี้จะสอนให้รู้ว่าจะต้องรักอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์เหนือกว่าคนอื่นใด ซึ่งจะทำให้เขารู้และเข้าใจว่าการรักใครเกินเลยขอบเขตในนั้นมันคือความหลงและความคลั่งใคล้ ไม่ใช่ความรักที่แท้จริง และมันคือความรู้สึกที่ผลักดันให้คนๆหนึ่งพร้อมจะหลงไปกับคนที่เขารักในทุกๆเรื่อง เพราะเขายึดเอาตัวบุคคลที่เขารักเป็นที่ตั้ง จนลืมไปว่าเขาจะต้องรักอัลลอฮฺและเราะสูลฯเหนืออื่นใด
.
🌷10. ความรักประเภทนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เพราะเป็นความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺอย่างถูกต้องแท้จริง เป็นความรักที่หล่อมหลอมหัวใจคนมากมายให้เป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของสัจธรรมความจริง เป็นความรักประเภทเดียวที่จะแก้ปัญหาความแตกแยกและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชาตินี้ได้ อย่างแท้จริง
.
-20/11/2017-