ไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่มีข้อดีอะไร จากมุมมองหนึ่งของผู้ศรัทธา

คนที่ไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่ มองในมุมๆหนึ่งก็ถือว่าเขาได้รับในสิ่งที่ดีมากๆและอัลลอฮฺทรงรักเขาผู้นั้นมากเพราะ

1. ป้องกันจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งลองคิดดูสิว่าคุัมค่าไหม
2. ปลอดภัยจากการเลียนแบบยิวและคริสต์ในเรื่องพิธีกรรมความเชื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลของพวกเขาเพราะนบีสั่งห้ามเลียนแบบในเรื่องประเภทนี้
3. ปลอดภัยจากคนไม่ดีทั้งหลาย ทั้งพวกมิจฉาชีพ พวกติดยาเสพติด พวกชอบลวนลามทางเพศ เพราะคนพวกนี้มีมากในช่วงปีใหม่
4. คนที่มีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้าน เราใช้ช่วงเวลานี้อยู่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตา ทำไรกินร่วมกันที่บ้าน ใช้เวลาแลกเปลี่ยนกันตักเตือนเรื่องศาสนากัน ผมว่ามันกระชับความสัมพันธ์และความอบอุ่นในบ้านได้ดีกว่าออกไปเที่ยวท่ามกลางผู้คนแออัดเสียอีก

ปีใหม่ของอิสลาม(ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้เฉลิมฉลองอะไร) ถามว่าเรารู้จักกันกี่คน วันอีดปีละสองวันอิสลามให้เฉลิมฉลอง ก็ดันเอาไปทำอุตริกรรม(บิดอะฮฺ ) ด้วยการเยี่ยมกุโบร ทำใหัตัวเองอยู่ในบรรยากาศที่หดหู่ทั้งที่ต้องร่าเริง
ขออัลลอฮฺทรงชี้นำทางมุสลิมทั้งหลายด้วยเถิด
# มุมมองหนึ่งในแบบผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ #
เขียนโดย อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา
Facebook:Yahya Haskanbancha