10 ประการที่จะช่วยถอดถอนบทลงโทษ

ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺได้กล่าวว่า :
“และผู้ศรัทธา(มุอฺมิน)เมื่อกระทำความชั่วไปแล้ว เขาสามารถรอดพ้นจากบทลงโทษของการทำความชั่วนั้นด้วยสิ่งสิบประการดังนี้


หนึ่ง : ด้วยการกลับเนื้อกลับตัวสำนึกผิด แล้วอัลลอฮฺจะทรงยกโทษให้เขา เพราะผู้ที่กลับตัวสำนึกผิดจากการทำบาปก็เปรียบดังผู้ที่ไม่มีบาปติดตัวเลย
สอง : หรือ ด้วยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺแล้วพระองค์จะทรงยกโทษให้เขา
สาม : หรือ ด้วยการทำความดีงามทั้งหลาย เพื่อที่มันจะช่วยลบล้างความผิดบาปต่างๆของเขา เพราะแท้จริงความดีงามจะขจัดความชั่วร้ายให้หมดไป
สี่ : หรือ มีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายช่วยขอดุอาและขออภัยโทษให้เขาทั้งในยามที่มีชีวิตอยู่และยามที่เสียชีวิตไปแล้ว
ห้า : หรือ มีบรรดาพี่น้องมุสลิมได้อุทิศกุศลความดีของพวกเขาให้แก่ผู้ทำชั่วคนนั้น โดยที่อัลลอฮฺทรงให้ความดีเหล่านั้นมีคุณประโยชน์แก่เขา(กุศลความดีเหล่านั้นจะช่วยลบล้างความชั่วของผู้ทำความชั่ว)
หก : หรือ ด้วยการได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺโดยผ่านการวิงวอนขอจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัมให้แก่เขา(ชะฟาอะฮฺ)
เจ็ด : หรือ ด้วยการถูกอัลลอฮฺทดสอบด้วยบททดสอบอันยากลำบากทั้งหลายในโลกนี้ เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้ถูกลบล้างด้วยบททดสอบเหล่านั้น
แปด : หรือ ด้วยการถูกอัลลอฮฺทดทสอบด้วยบททดสอบอันยากลำบากทั้งหลายในหลุมศพ เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้ถูกลบล้างด้วยบททดสอบเหล่านั้น
เก้า : หรือ ด้วยการถูกอัลลอฮฺทดสอบด้วยบททดสอบอันน่าสะพรึงกลัวขณะรอรับการพิพากษาในวันกิยามะฮฺ เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้ถูกลบล้างด้วยบททดสอบเหล่านั้น
สิบ : หรือ ด้วยการได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺพระผู้ทรงเมตตาสูงสุดยิ่งกว่าผู้ใด(เพื่อที่ความผิดบาปของเขาจะได้รับการให้อภัยจากพระองค์)


ดังนั้น…ใครก็ตามที่พลาดโอกาสโดยไม่ได้กระทำหรือไม่ได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากสิ่งสิบประการเหล่านี้ เขาก็อย่าได้โทษหรือตำหนิใครนอกจากตัวเขาเอง”
อ้างอิงจาก มัจมัวะอฺ อัลฟะตาวา ของชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ เล่มที่ 10 หน้าที่ 45 📔

อ.ยะฮฺยา หัสการบัญชา