การเดินทางออกจากบ้านเมืองหรือประเทศที่กำลังมีโรคระบาดแพร่กระจายเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกกรณีหรือไม่?

คำถาม : การเดินทางออกจากบ้านเมืองหรือประเทศที่กำลังมีโรคระบาดแพร่กระจายเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกกรณีหรือไม่?

คำตอบแบบสรุป คือ การเดินทางออกจากแผ่นดิน บ้านเมือง และประเทศที่มีโรคระบาดแพร่กระจายโดยมีเจตนาเพื่อหลบหนีโรคระบาดนั้นเป็นการกระทำที่ต้องห้าม

ส่วนการออกจากแผ่นดิน บ้านเมือง และประเทศที่มีโรคระบาดแพร่กระจายโดยมีเจตนาเพื่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การหลบหนีโรคระบาด เช่น การทำงาน การทำธุรกิจ ฯลฯ ในเรื่องที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้

ดังนั้นมุสลิมผู้ใดที่จะเดินทางออกจากเมืองหรือประเทศใดก็ตามในช่วงที่โรคระบาดมีการแพร่กระจาย เขาจำเป็นจะต้องตรวจสอบการตั้งเจตนาของเขาให้ดีว่าเข้าข่ายข้อห้ามที่ท่านนบีได้กำชับไว้หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการกระทำที่ค้านกับคำสั่งห้ามของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัม

วัลลอฮฺ อะอฺลัม

แหล่งอ้างอิงต่างๆของคำตอบ
ศ่อเหี๊ยะหฺอัลบุคอรีย์
ศ่อเหี๊ยะหฺมุสลิม
ตำราฟัตหุ้ลบารีย์ อธิบายศ่อเหี๊ยะหฺอัลบุคอรีย์ ของท่านอิบนุหะญัร อัลอัสก่อลานี่ย์
ตำราอัลมินฮาจ อธิบายศ่อเหี๊ยะหฺมุสลิม ของท่านอิมามอันนะวะวีย์
ตำราอัตตัมฮีด ของท่านอิบนุอับดิลบัรฺ
ตำราอธิบายริยาฎุศศอลิฮีน ของชัยคฺอัลอุษัยมีน
ตำราชัรหุ้ลมุมเตียะอฺ ของชัยคฺอัลอุษัยมีน

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารตัวเต็มไปอ่านได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยครับ

https://drive.google.com/file/d/1tf5twcrC3oaPQXSkS5K8FDx8Sg3Pz7gF/view?fbclid=IwAR1uQ6az1lDdnDrUa9kQj7CLyhvi6MO2vnqulvVJIzJuMCMSPDFucfjE8AA

ขอดุอาให้อัลลอฮฺทรงคุ้มครองเราและท่านทั้งหลายให้รอดพ้นจากการติดเชื้อโรคระบาด และได้โปรดให้พวกเรามีอายุที่ยืนยาว และสุขภาพแข็งแรงและมีเวลาว่างเพื่อทำความดีมากๆด้วยเถิด

แปลและเรียบเรียงโดย อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา