บทความ

สาเหตุและผลลัพธ์ของการละเลยเพิกเฉยต่อหลักมันฮัจ(วิถีแนวทาง)ของชาวสลัฟ

สาเหตุและผลลัพธ์ของการละเลยเพิกเฉยต่อหลักมันฮัจ(วิถีแนวทาง)ของชาวสลัฟ ครั้งหนึ่งชัยคฺอุบัยดฺ อัลญาบิรีย์(หนึ่งในปราชญ์อาวุโสผู้ยึดแนวทางสลัฟในยุคปัจจุบัน)ได้กล่าวว่า “แท้จริงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เหล่านักศึกษาหาความรู้ต้องตกอยู่ในความผิดต่างๆทางด้านมันฮัจ(วิถีและแนวทาง) ก็คือ พวกเขาอ่านศึกษาตำราด้านอะกีดะฮฺ(หลักยึดมั่นศรัทธา) แต่ไม่อ่านศึกษาตำราด้านสุนนะฮฺ(ที่เกี่ยวกับวิถีและแนวทาง)” (ดูตำราอัลฟะวาอิด อัลอะก่อดียะฮฺ วั้ลมันฮะญียะฮฺ อัลมุสตันบะเฏาะฮฺ มิน ตะศีลาต ชัรหุ้สสุนนะฮฺ ลิลบัรบะฮารีย์ หน้าที่ 33) เมื่ออ่านคำพูดของชัยคฺอุบัยดฺข้างต้นนี้ ผมก็ได้พิจารณาย้อนกลับมามองสังคมคนอ้างแนวทางสลัฟ แนวทางสุนนะฮฺบ้านเราหลายๆแห่ง หลายๆองค์กร ก็ได้ตระหนักว่า บ่อยครั้งที่เราจะพบเห็นโต๊ะครู(ซึ่งพวกเขาก็คือเหล่านักศึกษาหาความรู้ที่เรียนจบกลับไปทำงานศาสนา)ในสังคมมุสลิม ย้ำเน้นการศึกษาเรียนรู้เตาฮีดและหลักการยึดมั่นอิสลามแบบสุนนะฮฺ แต่เราจะพบว่าโต๊ะครูหลายๆคนสับสนหรือเอนเอียงหรือเฉไฉในเรื่องมันฮัจ(วิถีและแนวทาง)ของชาวสุนนะฮฺดังที่ชัยคฺอุบัยดฺได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งมันส่งผลร้ายต่อสังคมมุสลิมในวงกว้างหลายๆอย่าง เช่น 1.บางคนยึดมั่นหลักอะกีดะฮฺแบบชาวสลัฟ แต่ทว่าละเลยในการศึกษาเรื่องมันฮัจ จึงทำให้เกิดความสับสนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับมันฮัจ เช่นการเชื่อฟังผู้นำ การมีจุดยืนต่อผู้กระทำผิดและผู้สนับสุนผู้กระทำผิดในเรื่องร้ายแรงของศาสนา ซึ่งทำให้เกิดกลุ่มหลงผิดเกิดขึ้นมา หนึ่งในกลุ่มเหล่านั้นก็คือ กลุ่มอิควานสายสุรูรียะฮฺ 2.ปกป้องคนผิดในเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลร้ายต่อคนในสังคม ด้วยการอ้างถึงคุณงามความดีของคนผิดในเรื่องหนึ่งเพื่อให้ความผิดของเขาในอีกเรื่องหนึ่งที่ร้ายแรงดูเบาลงและถูกเมินเฉยจากสังคม เช่นการปล่อยวาง นิ่งเฉยต่อตำราที่อันตรายและสร้างความหลงผิดให้สังคม เนื่องจากผู้ที่แต่งตำราเหล่านั้นรวมถึงผู้อื่นที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ตำราเหล่านั้นคือผู้เป็นคนรัก คนชิดใกล้ ครูบาอาจารย์ จึงไม่แสดงท่าทีต่อต้านตำราเหล่านั้นรวมถึงยังคงออมชอมอลุ่มอล่วยกับผู้ที่สนับสนุนเผยแพร่ตำราเหล่านั้นอย่างชัดเจน จนส่งผลให้มุสลิมหลายๆคนต้องซึมซับเอาแนวคิดหลงผิดจากตำราเล่มนั้นไว้ จนบางคนก็ยากจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ อาทิ เช่น ตำรากุรอานมะญีด และตำรานรกคือโรงพยาบาล, ตำราใต้ร่มเงาของอัลกุรอาน(ฟีซิลาลิ้ลกุรอาน), ตำราของอบุ้ลอะอฺลาเมาดูดีย์, ฯลฯ ซึ่งหลายๆคนยังสับสนและไม่สามารถหาทางออกที่ถูกต้องได้ว่าเขาจะต้องมีท่าทีหรือจุดยืนอย่างไรต่อตำราที่หลงผิด? และเขาจะต้องมีท่าทีและจุดยืนอย่างไรต่อผู้ที่แต่งตำราที่หลงผิด หรือผู้ที่สนับสนุนและเผยแพร่ตำราหลงผิดเหล่านั้น? […]

admin

July 20, 2021

บทความ

เหตุผลที่ความรักปรองดองกันในหมู่ผู้ที่ยึดมั่นวิถีแห่งสลัฟนั้นยิ่งใหญ่

เหตุผลที่ความรักปรองดองกันในหมู่ผู้ที่ยึดมั่นวิถีแห่งสลัฟนั้นยิ่งใหญ่ โดย อ.ยะห์ยา หัสการบัญชา 🌷1. ความรักประเภทนี้ไม่สามารถถูกล้มล้างด้วยแนวคิดแบบเล่นพรรคเล่นพวก เพราะความรักประเภทนี้พร้อมจะยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องแม้จะมีพวกน้อย หรือเพียงลำพังก็ตาม.🌷2. ความรักประเภทนี้ผลประโยชน์ที่หอมหวนเย้ายวนใจไม่สามารถหลอกลวงหรือซื้อได้ เพราะความรักประเภทนี้คำนึงถึงผลประโยชน์ในโลกหน้าเป็นสำคัญ และมีความสุขกับปัจจัยหะลาลที่ได้รับแม้จะน้อยนิด.🌷3. ความรักประเภทนี้ไม่คำนึงว่าคุณสังกัดองค์กรใด หรือจบจากสถาบันไหน เพราะความรักประเภทนี้คำนึงว่าคุณยึดมั่นแนวทางใดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด.🌷4. ความรักประเภทนี้ไม่คล้อยตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เพราะความรักประเภทนี้ตั้งตระหง่านและยืนหยัดอยู่ในแนวทางและวิถีที่มั่นคงไม่แปรผัน แม้ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย หรือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตามในโลกใบนี้.🌷5. ความรักประเภทนี้ไม่สุดโต่งหรือหย่อนยานเพราะความรักประเภทนี้ตั้งอยู่บนความเป็นกลางตามที่ท่านนบีและชาวสลัฟได้เป็นแบบอย่างไว้ เพราะความเป็นกลางที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครหน้าไหนเป็นผู้กำหนด เว้นแต่เป็นแนวทางและคำสอนของอัลลอฮฺและเราะสูลฯที่ได้กำหนดไว้.🌷6. ความรักประเภทนี้จะไม่นำพาไปสู่การแตกแยกกัน เพราะความรักประเภทนี้ผลักดันให้รักและสามัคคีกันบนความถูกต้อง แต่ถ้าหากต้องแตกหักกับผู้ที่ดื้อดึงและจมปลักอยู่กับความหลงผิด ก็เป็นการแตกในแบบที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นการแตกแยกในเรื่องที่มักง่ายหรือค้านกับแนวทางอันถูกต้อง.🌷7. ความรักประเภทนี้ไม่รักและโกรธเกลียดใครเพราะผลประโยชน์หรือเหตุผลที่ไร้ค่า และไม่ให้ท้ายคนทำผิด หรือขัดขวางคนทำดี เพราะความรักประเภทนี้สอนให้รักกันเพื่ออัลลอฮฺ โกรธเกลียดกันเพื่ออัลลอฮฺ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด.🌷8. ความรักประเภทนี้ไม่ใช่ความรักที่ได้มาแบบมักง่าย หรือฉาบฉวย ไม่ใช่ความรักที่ใครก็สามารถอ้างได้ เพราะบทพิสูจน์ความรักประเภทนี้ดูที่การปฏิบัติและวิถีที่ดำเนิน ไม่ใช่เพียงคำอวดอ้างลอยลมเท่านั้น.🌷9. ความรักประเภทนี้ไม่นำพาไปสู่ความคลั่งใคล้หลงใหลในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนเกินขอบเขต เพราะความรักประเภทนี้จะสอนให้รู้ว่าจะต้องรักอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์เหนือกว่าคนอื่นใด ซึ่งจะทำให้เขารู้และเข้าใจว่าการรักใครเกินเลยขอบเขตในนั้นมันคือความหลงและความคลั่งใคล้ ไม่ใช่ความรักที่แท้จริง และมันคือความรู้สึกที่ผลักดันให้คนๆหนึ่งพร้อมจะหลงไปกับคนที่เขารักในทุกๆเรื่อง เพราะเขายึดเอาตัวบุคคลที่เขารักเป็นที่ตั้ง จนลืมไปว่าเขาจะต้องรักอัลลอฮฺและเราะสูลฯเหนืออื่นใด.🌷10. ความรักประเภทนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เพราะเป็นความรักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺอย่างถูกต้องแท้จริง เป็นความรักที่หล่อมหลอมหัวใจคนมากมายให้เป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของสัจธรรมความจริง เป็นความรักประเภทเดียวที่จะแก้ปัญหาความแตกแยกและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชาตินี้ได้ อย่างแท้จริง.-20/11/2017-

admin

July 18, 2021

QA-ถามตอบ

อิบนุ ฮะญัร และอิมามนะวะวีย์ เป็นพวกบิดอะฮฺจริงหรือ?

แด่ผู้ที่พูดจาจาบจ้วงอิบนุ ฮะญัร และอิมามนะวะวีย์ว่าท่านทั้งสองเป็นพวกบิดอะฮฺ …………… คำฟัตวาปราชญ์ร่วมสมัย (ผมสงวนไว้เฉพาะคนที่เอาปราชญ์เท่านั้นหากใครวินิจฉัยได้เองหรือไม่ใยดีคำปราชญ์คำฟัตวานี้ไม่เกี่ยวกับท่านนะครับ) คำตอบของคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยและตอบปัญหาศาสนา اللجنة الدائمة للإفتاء :ما هو موقفنا من العلماء الذين أوَّلوا في الصفات ، مثل ابن حجر ، والنووي ، وابن الجوزي ، وغيرهم ، هل نعتبرهم من أئمة أهل السنَّة والجماعة أم ماذا ؟ وهل نقول : إنهم أخطأوا في تأويلاتهم ، أم كانوا ضالين في ذلك ؟فأجابوا […]

admin

April 30, 2021

บทความ

อิบนุตัยมียะฮฺเป็นพวกมุญัซซิมะฮฺ จริงหรือ?

อิบนุตัยมียะห์มิได้เป็นพวก มุญัซซิมะห์ มุชับบิฮะห์ หรือเป็นกาฟิร นอกรีด อย่างที่พวกหัวใจมีโรคกล่าวหา อิมาม อิบนุตัยมียะห์- ร่อหิมะฮุลลอฮุตะอาลา – ได้กล่าวว่า :يقول -رحمه الله-: «ليس في الخارج صفة لله يماثل بها صفةَ المخلوقِ، بل كلُّ ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالفٌ بالحدّ والحقيقة لما يوصفُ به المخلوق أعظمُ مما يخالف المخلوقُ المخلوقَ، وإذا كان المخلوق مخالفًا بذاته وصفاته لبعض المخلوقاتِ في الحدّ والحقيقةِ، فمخالفة […]

admin

April 30, 2021

บทความ

[PDF]จะรับข่าวการเห็นเดือนอย่างไร?

ชุดบทความ การรับข่าวสารการเห็นดวงจันทร์ เขียนโดย อ.อิสฮาก พงษ์มณี มี 2ตอน สามารถกดลิ้งเพื่อรับเอกสารและดาวน์โหลดฟรี ตอนที่1 https://drive.google.com/file/d/1ltK7zBHEOLM_y1xORwLPfDBIhCrJusmJ/view?usp=sharing ตอนที่2 https://drive.google.com/file/d/1eoX8j1__V1aQyu50Uc9APIK2lTZJuT-u/view?usp=sharing

admin

April 11, 2021