บทความ

มารยาทในการให้สล่ามเมื่อเข้ามาในที่มีการเรียนการสอนหรือที่ประชุม

มารยาทในการให้สล่ามเมื่อเข้ามาในที่มีการเรียนการสอนหรือที่ประชุม คำถาม. / เมื่อมีคนๆหนึ่งเข้ามาในสถานที่ประชุม ซึ่งสถานที่นั้นมีทั้งอุละมาอฺ บรรดานักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งพวกเขาต่างก็กำลังพูดคุยสนทนากันอยู่ เขาควรจะให้สลามและนั่งลงหรือเขาควรจะให้สลามแก่ทุกคน…? ขอให้ท่านช่วยชี้ขาดในประเด็นนี้ให้ทราบพอสังเขป. คำตอบ. / เชคเฟาซาน. บิสมิ้ลลาฮฺฮิรเราะมานนิรเราะฮีม อัลฮัมดุลิ้ลลาฮิร็อบบิ้ลอาละมีน ….ฯ ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยที่ว่า สถานที่ชุมนุมต่างๆนั้นต้องมีมารยาทที่ควรปฏิบัติ ดังนั้นถ้ามีคนเข้ามาในที่ที่มีการชุมนุม ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวนั้นเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความรู้ และมีการเรียนการสอน ก็สมควรให้เขานั่งลงและฟัง และให้ทำการสลามหลังจากที่มีการว่างเว้นจากการเรียนการสอน เช่นเดียวกัน หากว่ามีการนั่งกันอยู่ซึ่งเป็นการนั่งประชุมคุยกัน และมีคนหนึ่งกำลังพูดอยู่และส่วนที่เหลือกำลังฟังอยู่ เวลานั้นให้เขานั่ง(ฟัง)ด้วยเช่นกันและอย่าเพิ่งให้สล่ามจนกว่าผู้พูดจะหยุดพูดเสียก่อน ส่วนในกรณีของการพูดคุยที่เป็นการพูดคุยกันเองระหว่างผู้ที่มาชุมนุมในสถานที่ดังกล่าวนั้น ก็ให้เขาให้สล่ามโดยรวมๆ หลังจากนั้นสามารถเลือกให้สล่ามเฉพาะคน ซึ่งเป็นใครก็ได้ที่เขาต้องการจะให้สล่ามแก่บางคน แปลโดย อ.มุบาร็อก แดงโกเมน อ้างอิง:https://salaficentre.com/…/manners-giving-salaams…/ http://www.alfawzan.af.org.sa/…/files/14330102_01.mp3

admin

November 14, 2021