บทความ

ด้วยรักและห่วงใยถึงสตรีผู้ศรัทธาทั้งหลาย

ด้วยรักและห่วงใยถึงสตรีผู้ศรัทธาทั้งหลาย โดย อ.อิสหาก พงษ์มณี คำสอนที่หนึ่ง เรา ไม่ว่าชายหรือหญิงที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ต่อคำสั่งสอนของพระองค์ และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งสอนนั้น ต่างก็ได้ชื่อว่าผู้ศรัทธาทั้งสิ้น ผลตอบแทนของผู้ศรัทธาคือสวรรค์อันสถาพรที่ถูกเตรียมไว้ให้ โลกนี้เราอยู่กันไม่นาน สุขก็ไม่นาน ทุกข์ก็ไม่นาน โดยทั่วไปนานสุดก็ไม่เกินร้อยปี ในที่สุดเราต้องถูกนำกลับไปสู่โลกหน้าที่ยาวนานตลอดกาลตลอดไป หากเป็นสุขก็ยาวนานตลอดไป และถ้าเป็นทุกข์ก็ยาวนานยิ่ง ยุคนี้สมัยนี้ เราซึมซับเอาคำสอนที่ค้านที่ต้านหลักการของศาสนามาเชื่อมาถือ นั่นก็คือสิทธิ์เท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี มุสลิมะห์หลายคนไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปว่าศาสนาสอนอะไรนางบ้าง เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่นางรู้ว่าโลกเขากำลังเรียกร้องสิทธิ์สตรีให้ทัดเทียมกับบุรุษเพศ นางจึงรณรงค์เพื่อการนั้นด้วยดี นางมีความคิดลึกๆ อยู่ในใจว่าหากได้แต่งงานก็จะไม่ยอมเสีบเปรียบสามี และทุกอย่างต้องทัดเทียมกัน หาไม่นางจะต่อสู้กับเขาแม้จะต้องเลิกรากันก็ยอม นางจะรู้บ้างไหมว่า สวรรค์และนรกของนางก็คือสามีของนาง หากนางใดไม่รู้ก็โปรดได้สดับรับฟังคำสอนนี้ แล้วนางจะเปลี่ยนใจหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของนาง ท่านอิหม่ามนซาอีบันทึกไว้ใน(ซุนัน) อับกุบรอ หมายเลขลำดับที่ (8913) จากรายงานของอับดุลลอฮ์ อิบนุ เมี๊ยห์ซอน จากป้าของท่านว่า นางได้เข้าพบท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านได้ลุกไปทำธุระส่วนตัว เมื่อแล้วเสร็จ (ท่านกลับมาหานาง) พลางกล่าวถามขึ้นว่า “เธอมีสามีแล้วหรือยัง” นางตอบว่า “มีแล้ว” ท่านถามต่อไปว่า “แล้วปฏิบัติต่อเขาอย่างไร” นางตอบว่า “ก็ปฏิบัต (รับใช้) […]

admin

October 13, 2021

ครอบครัว

เมียน้อย เมียหลวง มีหรือไม่ในอิสลาม?

การเรียกภรรยาคนแรกว่า เมียหลวง และภรรยาคนที่สองหรือคนหลังจากนั้นว่า เมียน้อย การเรียกดังกล่าวนี้ ถือเป็นการใช้คำพูดที่ขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม เนื่องจาก ความหมายของคำว่า เมียหลวง และเมียน้อย นั้นมีความหมายตามหลักภาษาที่ขัดกับหลักคำสอนของอิสลาม โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นฉบับมาตรฐานของภาษาไทย ได้ให้ความหมายของคำว่าเมียหลวงและเมียน้อยไว้ ดังนี้ เมียหลวง : น.(คำนาม) เมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่. เมียน้อย : น. หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง หรือ ไม่ได้จดทะเบียน. อ้างอิงจากเว็บไซต์ ราชบัณฑิตยสถาน ว่าด้วยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 http://www.royin.go.th/dictionary/index.php จากความหมายของเมียหลวงและเมียน้อยที่ทางพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ไว้ เราจะเห็นว่า คำทั้งสองนี้ขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน เพราะ อิสลามสั่งใช้ให้สามีนั้นดูแลและให้ความยุติธรรมแก่บรรดาภรรยาของเขาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกๆเรื่องที่เขาสามารถจะให้ความยุติธรรมได้ ดังนั้น ภรรยาทุกคนไม่ว่าจะคนแรก คนที่สอง หรือสามสี่ จึงล้วนแต่มีศักดิ์ศรีและเกียรติเท่าเทียมกัน โดยไม่สามารถแบ่งแยกหรือลำเอียงว่า ใครใหญ่สุด มีศักดิ์ศรีมากสุด หรือใครต่ำต้อยสุด ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่มีภรรยาสองคน แล้วเขาลำเอียงให้แก่ภรรยาคนใดคนหนึ่งมากกว่าอีกคน […]

admin

April 30, 2021