ธุรกรรม

[SERIES]หลักการซื้อขายในอิสลาม

“หลักการซื้อขายในอิสลาม” “หลักการซื้อขายในอิสลาม” [คำนิยาม,ชูรูตและรุก่นของการซื้อขาย] Link = https://www.youtube.com/watch?v=pI1FOytJ1nQ “หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ตัวบทต่างๆที่เกี่ยวกับข้อตกลงในการซื้อขาย] Link = https://youtu.be/uc5BzjUleO8 “หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ประเด็นเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องห้าม] Link = https://youtu.be/xjwvRLShUUA “หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในการซื้อขายร่วมสมัย] Link = https://youtu.be/IWQ-csPYfBM “หลักการซื้อขายในอิสลาม” [เรื่องควรรู้เกี่ยวกับธุรกรรมชีวิตประจำวัน,ธุรกิจ,ฝากเงิน,ดอกเบี้ย,ธนาคาร] Link = https://youtu.be/UHMOSkZXCBE “หลักการซื้อขายในอิสลาม” [การเช่า,การว่าจ้าง] Link = https://youtu.be/Vrk4gqKDYr0 “หลักการซื้อขายในอิสลาม” [ประกันภัย,ตะกาฟุล] Link = https://youtu.be/ZyhR67f-uqw

admin

September 21, 2021

QA-ถามตอบ

รวบรวมบรรยายและคลิปสั้นเกี่ยวกับ กรุบานและปัญหาต่างๆในการซื้อขาย การเชือด การแจก การมอบหมาย ฯลฯ

รวบรวมบรรยายและคลิปสั้นเกี่ยวกับ กรุบานและปัญหาต่างๆในการซื้อขาย การเชือด การแจก การมอบหมาย ฯลฯ “เคลียร์ปมปัญหากุรบ่าน” อ.อิสฮาก พงษ์มณี 6/8/59 Salafiyoon LIVE https://www.youtube.com/watch?v=4OiwXUn6_pk “เคลียร์ปมปัญหากุรบ่าน ตอน2” อ.อิสฮาก พงษ์มณี 20/8/59 https://www.youtube.com/watch?v=rw277z87HYU “การเชือดกุรบ่านตามบัญญัติอิสลาม” อ.ดาวูด รอมาน อ.อัฟฎอลุดดีน https://www.youtube.com/watch?v=QEBeCsxLQE0 “เรื่อง กุรบ่าน” อ.อัฟฎอลุดดีน บินกอเซ็ม 30/7/59https://www.youtube.com/watch?v=bMC1WevhPGg เหนียตทำกุรบ่าน เผื่อคนที่ตายไปแล้ว https://www.youtube.com/watch?v=MnzHPow8TW0 ไม่ขอค่าจ้าง แต่ขอหนังขอกระดูก https://www.youtube.com/watch?v=YN4jgm-hGNw กุรบ่านเงินผ่อน https://www.youtube.com/watch?v=P-JkisrcAIMก ุรบ่านแจกใคร https://www.youtube.com/watch?v=9vkVSpB2T6U กุรบ่านให้กาเฟร https://www.youtube.com/watch?v=V1HKKxBhNpw กุรบ่านข้ามประเทศ https://www.youtube.com/watch?v=qvBzNEy9n6U กุรบ่านข้ามปี กินหลังละหมาดอีดปีหน้า https://www.youtube.com/watch?v=CQLvBlH_YHY กุรบ่านคนใกล้ คนไกล https://www.youtube.com/watch?v=ZtLykeu3DRE กุรบ่านตัวเล็กตัวใหญ่ ราคาเท่ากันหรือ https://www.youtube.com/watch?v=HR7ubKRu9uM กุรบ่านส่วนของฉัน https://www.youtube.com/watch?v=ilfaAozl9cQ ขายกุรบ่าน […]

admin

June 20, 2021

QA-ถามตอบ

ทรัพย์ฮะรอมนำมาสร้างมัสยิดได้หรือไม่?

คำถาม “ทรัพย์ฮะรอมนำมาสร้างมัสยิดได้หรือไม่?” คำตอบ ‪#‎หนึ่ง ทรัพย์ฮะรอมมีสองประเภทคือ ฮะรอมเพราะวิธีการได้ามาและฮะรอมเพราะตัวของมันเอง ‪#‎สอง ทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีการไม่ถูกต้องยังแบ่งได้เป็นสองประเภทคือได้มาด้วยการขีนใจและได้มาโดยสมัครใจ ‪#‎สาม หากได้มาโดยการขีนใจต้องนำกลับไปคือเจ้าทรัพย์ในกรณีที่คิดกลับเนื้อกลับตัว หากค้นหาเจ้าของไม่เจอจะด้วยกรณีใด ให้นำทรัพย์นั้นไปบริจาค โดยตั้งเจตนาบริจาคแทนเจ้าของทรัพย์นั้นในกิจการที่เป็นประโยชน์แก่ปวงมุสลิม หนึ่งในนั่นคือการสร้างมัสยิด ‪#‎สี่ สิ่งใดที่ฮะรอมเพราะตัวของมันเอง เช่น สุรา สุกร ไม่สามารถแปลเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์ใดๆ ได้ หรือทรัพย์ที่ลักมา โกงมา ปล้นมา หากสามารถนำไปคืนเจ้าของได้แต่ไม่ยอมนำไปคือ ไม่สามารถนำทำประโยชน์อะไร ‪#‎ห้า กรณีของ “ดอกเบี้ย” นักวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในกรณีที่ผู้นั้นกลับเนื้อกลับตัวแล้ว แต่ทรัพย์ดอกเบี้ยยังคงมีอยู่หรือเหลืออยู่ เขาจะทำอย่างไร ส่วนหนึ่งเห็นว่าสามารถนำไปบริจาคเป็นประโยชน์แก่ปวงมุสลิมได้ เช่น สร้างมัสยิดเป็นต้น แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าหากเป็นทรัพย์อื่นที่มิใช่ดอกเบี้ยแม้จะเป็นทรัพย์ฮะรอมสามารถนำมาสร้างมัสยิดได้ แต่ถ้าเป็น “ดอกเบี้ย” ถือว่าไม่ได้ ‪#‎หก การรับบริจาคสร้างมัสยิด ไม่จำเป็นต้องสอบถามผู้บริจาคว่าได้ทรัพย์มาอย่างไร แม้ผู้บริจาคจะมีความประพฤติไม่ดี เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย การพนัน หรือไม่มีความเคร่งครัด ก็ตาม ‪#‎ข้อเสนอแนะของผู้แปลและรวบรวม———————————————เพื่อออกจากข้อขัดแย้ง หากทราบชัดเจนว่าทรัพย์นั้นเป็นดอกเบี้ยและเจ้าของดอกเบี้ยต้องการกลับเนื้อกลับตัวแต่ยังทรัพย์ดอกเบี้ยเหลืออยู่ก็ควรนำไปใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ของปวงมุสลิม โดยเว้นเรื่องนำไปสร้างมัสยิด ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมและแปลมาจาก———————————————1- http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx… 2-http://www.binbaz.org.sa/mat/15776 วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ […]

admin

April 30, 2021

ครอบครัว

เมียน้อย เมียหลวง มีหรือไม่ในอิสลาม?

การเรียกภรรยาคนแรกว่า เมียหลวง และภรรยาคนที่สองหรือคนหลังจากนั้นว่า เมียน้อย การเรียกดังกล่าวนี้ ถือเป็นการใช้คำพูดที่ขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม เนื่องจาก ความหมายของคำว่า เมียหลวง และเมียน้อย นั้นมีความหมายตามหลักภาษาที่ขัดกับหลักคำสอนของอิสลาม โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นฉบับมาตรฐานของภาษาไทย ได้ให้ความหมายของคำว่าเมียหลวงและเมียน้อยไว้ ดังนี้ เมียหลวง : น.(คำนาม) เมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่. เมียน้อย : น. หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง หรือ ไม่ได้จดทะเบียน. อ้างอิงจากเว็บไซต์ ราชบัณฑิตยสถาน ว่าด้วยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 http://www.royin.go.th/dictionary/index.php จากความหมายของเมียหลวงและเมียน้อยที่ทางพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ไว้ เราจะเห็นว่า คำทั้งสองนี้ขัดกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน เพราะ อิสลามสั่งใช้ให้สามีนั้นดูแลและให้ความยุติธรรมแก่บรรดาภรรยาของเขาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกๆเรื่องที่เขาสามารถจะให้ความยุติธรรมได้ ดังนั้น ภรรยาทุกคนไม่ว่าจะคนแรก คนที่สอง หรือสามสี่ จึงล้วนแต่มีศักดิ์ศรีและเกียรติเท่าเทียมกัน โดยไม่สามารถแบ่งแยกหรือลำเอียงว่า ใครใหญ่สุด มีศักดิ์ศรีมากสุด หรือใครต่ำต้อยสุด ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่มีภรรยาสองคน แล้วเขาลำเอียงให้แก่ภรรยาคนใดคนหนึ่งมากกว่าอีกคน […]

admin

April 30, 2021